Privacy verklaring

Simons Academy vindt jouw privacy belangrijk en gaat dus zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat je rechten zijn is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Simons Academy

Simons Academy is een onderneming dat zich bezighoudt met mindsetcoaching. Hieronder staan alle contactgegevens op een rij.

AdresHoofdstraat 41a (6436 CB) te Amstenrade
Websitehttps://mindsetvoorsucces.nl
E-mailbianca@mindsetvoorsucces.nl
Telefoonnummer+316 480 597 21
  
Facebook.com/biancasimonsMindsetcoach
  
KvK-nummer68153686
Btw-nummerNL001832412B14

Jouw persoonsgegevens

Voor de dienstverlening die Simons Academy biedt zijn bepaalde persoonsgegevens van jou nodig. Hieronder vind je overzicht van welke persoonsgegevens door Simons Academy worden verzameld:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Profielfoto
 • Profielnaam
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam
 • Betaalgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Informatie die jij zelf deelt met ons tijdens coaching sessies

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat je tijdens je coachingstraject bijzondere persoonsgegevens deelt met Simons Academy. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan ons of wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Je bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer je de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Simons Academy persoonsgegevens kan verzamelen:

 • •Het sluiten van een overeenkomst met Simons Academy, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening van Simons Academy;
 • Het aanmaken van een account op de website van Simons Academy en het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven;
 • Het analyseren van het gebruik van de website en het type bezoeker;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat je zegt wie je bent, wanneer je jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Simons Academy verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Simons Academy;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Simons Academy heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden niet actief verzameld door Simons Academy, maar in het geval dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit op onderstaande gronden:

 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • Jij hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing

Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke diensten. Op deze manier kan Simons Academy groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Je hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal er na jouw bezwaar worden gestopt hiermee.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je toestemming jouw e-mailadres voor de toezending daarvan te gebruiken. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op de website van Simons Academy worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam, bedrijfsnaam en profielfoto. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Simons Academy maakt gebruikt van cookies om de website naar behoren te laten functioneren, om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je profiel op de website, om het gebruik van de website inzichtelijk te maken en om je relevante aanbiedingen op basis van jouw surfgedrag te laten zien wanneer je de website verlaat.

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maakt Simons Academy gebruik van Google Analytics, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics plaatst hiervoor analytische cookies. Google Analytics is door Simons Academy zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat wil onder andere zeggen dat Google Analytics niet jouw volledige IP-adres verwerkt en jouw gegevens niet deelt met (andere diensten van) Google.

Social media

Op de website van Simons Academy staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Video

Op de website van Simons Academy kunnen mogelijk videobeelden worden getoond, bijvoorbeeld via embedded YouTube en Vimeo. Deze partijen kunnen gegevens van jou registreren, bijvoorbeeld wanneer jij de video afspeelt. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Deze partijen slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen er aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content worden getoond. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Delen met derden

Simons Academy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • De hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
 • De partij die de website van Simons Academy maakt en onderhoudt;
 • De partij die ons in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
 • De payment service provider en de bank die de betalingen via de website verzorgt;
 • De partij die de software voor het opmaken van offertes en facturen en het bijhouden van de administratie verzorgt;
 • De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening van Simons Academy te leveren. Na afloop van de dienstverlening worden je persoonsgegeven nog 36 maanden bewaard. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je informatie bij Simons Academy opvraagt over de geleverde dienstverlening of omdat je een coachingstraject wil voortzetten. Gegevens worden daarnaast bewaard voor het geval er een klacht of geschil ontstaat over de geleverde dienstverlening.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens maximaal 3 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken bewaard.

Veiligheid website

Simons Academy houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Simons Academy.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Simons Academy op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over je rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Simons Academy op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.